Osłony zabezpieczające

Osłony zabezpieczające wykonane są z utwardzonego polietylenu z naklejonymi strzałkami kierunkowymi z folii odblaskowej. Rodzaj materiału, z którego wykonana jest osłona zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne, jednocześnie zachowując korzystne właściwości w razie uderzenia.

Osłona przeznaczona jest do trwałego zamocowania w podłożu przy pomocy połączeń śrubowych. Dodatkowo dociążana jest piaskiem (ew. wodą).
copyright © PrOWERk 2019